Schedule

Dezbatere națională cu privire la Codul de referință al eticii și deontologiei universitare reglementare cadru privind codurile de etică universitară1

București, 2 iunie 2021
Evenimentul se va desfășura în format mixt, atât fizic cât și online.

Miercuri, 2 iunie 2021
09:00 – 09:30 –Înregistrarea participanților
09:30 – 10:00 – Prezentarea proiectului de Cod de referință al eticii și deontologiei universitare – reglementare cadru privind codurile de etică universitară
10:00 – 12:00 – Masă rotundă cu principali actori instituționali în domeniul învățământului superior
12:00 – 13:00 – Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii

Conferința internațională științifică „Valorile etice în societate actuală Noi provocări și tendințe” (VESA)2

Brașov, 3-5 iunie 2021
Evenimentul se va desfășura în format mixt, atât fizic cât și online.

Joi, 3 iunie 2021
15:00 – 16:30 – Înregistrarea participanților și Welcome coffee
16:30 – 16:45 – Deschiderea evenimentului.
• Ioan Vasile Abrudan, Rector, Universitatea Transilvania din Brașov;
16:45 – 18:30 – Intervenții în plen. Lansarea oficială a Revistei de etică și deontologie sub egida Editurii Pro Universitaria, parte a grupului editorial Universul Juridic.
• Moderator: Liliana Rogozea, Prorector, Universitatea Transilvania din Brașov;
• Ciprian Ion Preda, Președinte, Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU);
• Dacian Cosmin Dragoș, Președinte, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI);
• Ramona Grațiela Milu, Președinte, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Curtea de Apel Brașov;
• Reprezentant IRF – Immigration Research Forum, SUA;
• Nicolae Cîrstea, Președinte, Grupul editorial Universul Juridic;
18:30 – 19:00 – Welcome cocktail

Vineri, 4 iunie 2021
09:00 – 09:30 – Înregistrare participanți
09:30 – 12:30 – Sesiuni de comunicări științifice (I)
• KOP 1 – Impactul pandemiei de COVID-10 asupra eticii universitare și a domeniilor conexe;
• KOP 2 – Etica în cercetare și diseminare;
09:30 – 13:00 – Dezbatere cu privire la Codul de referință al eticii și deontologiei universitare – reglementare cadru privind codurile de etică universitară (II)
• 09:30 – 11:00 – Provocări legislative ale adoptării Codului de referință al eticii și deontologiei universitare;
• 11:00 – 13:00 – Provocările Sistemului Național de Învățământ Superior în contextul evoluției Procesului Bologna.
13:00 – 14:00 – Prânz
14:00 – 16:45 – Sesiuni de comunicări științifice (II) • KOP 3 – Etica profesiilor; • KOP 4 – Bioetică;
14:00 – 16:45 – Workshop: Implicarea studenților în procesele de etică universitară; • Dificultățile întâmpinate de studenții reprezentanți în comisiile de etică universitară • Cursurile de etică și integritate: între deziderat și realitate

Ziua 4 - sâmbătă, 5 iunie 2021
10:00 – 11:30 – Prezentarea concluziilor finale în urma desfășurării sesiunilor de lucru


1 Agenda poate suferi o serie de modificări în funcție de contextul epidemiologic cauzat de pandemia de COVID-19.
2 Agenda poate suferi o serie de modificări în funcție de contextul epidemiologic cauzat de pandemia de COVID-19.